Referenční služby

(výtah z realizovaných zakázek)

Realizované veřejné zakázky

Povodí Ohře, Husitské muzeum, Moravský zemský archiv, Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Státní archiv Kutná Hora, Česká správa sociálního zabezpečení Náchod, Úřad práce Náchod, Finanční úřady (Nový Bydžov, Rokycany, Hlinsko), Inspektorát práce Karlovy Vary, a další
 

Realizované zakázky - soukromý sektor

Realizované zakázky ze soukromého sektoru poskytujeme zadavatelům (zájemcům) jako součást nabídky.
 

Aktuálně realizované zakázky
Aktuálně realizované zakázky